Velkommen Aktiviteter Nyhedsbreve Radarbunker Sea War Museum Mindepark Galleri Shop Om os - Kontakt

Radarbunker Thyborøn  - Flyer.            

Mail sendes til: mhs@maritimhistoriskselskab.dk

  Velkommen

Hos Maritimhistorisk Selskab arbejder vi med den maritime historie i alle afskygninger og formidler gennem foredrag og publikationer viden og oplevelser om denne historie.
Maritimhistorisk Selskab  har som sit formål:

at fremme interessen for den maritime historie især omkring Nordsøen

at støtte  Sea War Museum, Jutland, og  Marinarkæologisk Center praktisk og økonomisk

at opnå fokus på den maritime kulturarv på Jyllands vestkyst gennem aktiviteter.

Welcome
At Maritimhistorisk Selskab, we work with maritime history in all its forms and convey knowledge and experiences about this history through lectures and publications.
The purpose of the Maritime History Society is:

to promote interest in maritime history especially around the North Sea

to support the Sea War Museum, Jutland, and Marine Archaeological Center practically and financially

to achieve focus on the maritime cultural heritage on Jutland's west coast through activities.
 

God spændende og interessant foredrag med Professor Bo Poulsen på Sea War museet på
Sea War museet Thyborøn
Den 10. marts 2022.

Foredraget var en succes med 61 deltagere, hvilket er rekord. Der var ikke en ledig stol at opdrive, og lokalet fungerede rigtig fint til formålet. Se vedhæftede billede fra Vagn. Det virker specielt godt, at der er lys ved u-bådstårnet, så skærmen ikke blænder folk i mørket.


Foredraget med professor Bo Poulsen.
Foto: Vagn Sandholm.


Bliv medlem af Maritim Historisk Selskab.
Hent indmeldelses blanket her.
Udfyld den  - gem og send den som vedhæftet fil til. 
kasserer@maritimhistoriskselskab.dk
Send samtidig 200.- kr. til
7670-0005445551 - Ringkjøbing Landbobank- Husk navn og telefonnummer.


Nyt i bunkeren !
Vi er ved at finpudse udstillingen i bunkeren til åbning, og nu er den nye radiostation næsten færdig.

Udstyret er fra venstre en Collins R-388 modtager og en Hammarlund SP-600 modtager. Til højre en sender type TX-2 baseret på den tyske Lorenz Lo40K39. Alle tidsrigtige for 1950'erne. TX-2 blev brugt af den danske marine.

Memorial park for the thousands who lost their lives during
the Battle of Jutland. - Opened June 1, 2016 with figures by artist Paul Cederdorf. See more here

Maritimhistorisk Selskab blev stiftet  i Thorsminde den 19. juni 2014 af en gruppe  medlemmer fra det nedlagte Strandingsmuseets Venner  med det formål at formidle den maritime historie og at støtte det engang på Gert Normann Andersens  initiativ  kommende nye  Sea War Museum  i Thyborøn. Læs mere her - Læs og se om indvielsen i 2015 her

Maritimhistorisk Selskab was founded in Thorsminde on 19 June 2014 by a group of members from the disused Strandingsmuseets friends with the aim of disseminating the maritime history and supporting it once on Gert Normann Andersen's initiative new Sea War Museum in Thyborøn. Read more here - Read and see about the inauguration in 2015 here

Maritimhistorisk Selskab udgiver også små publikationer - hæfter og bøger.

Om damperen "Ariels" forlis syd for Fjaltring har forfatteren Holger Munchaus Petersen, skrevet et fint lille hæfte som fortæller udførligt om dette forlis.
Se omtalen her. Ariels forlis
Hæftet kan købes for 40.- kr. + forsendelse 22.- kr. Send mail til  salg@maritimhistoriskselskab.dk  +
Betaling overføres til konto7670-0005445551 - Ringkjøbing Landbobank

husk at angive telefonnummer og navn.
Se mere om heftet, - Her

 

 


Ved hjælp af hotspot findes omtale af de enkelte arrangementer.

*. Den 21. september kl. 1930 afholdes et foredrag med Hans Christian Bjerg  om  "Undervandsbådaprojekter før 1900".  Det er også på museet i Thyborøn.

Tilmeld dig til vores nyhedsbreve, og bliv holdt opdateret om kommende begivenheder. Tilmeld.

Opdateret 22-03-2022


Sponsorer

Ringkjøbing Landbobank

 Lemvig Kommune

 

 

All rights Maritimhistorisk Selskab

 

Nyttige links
Museum Sea Art
 undervandsgruppen.dk/
Vikingeskibsmuseet
Stranding museum
JD Contractor

Flotille 122